மற்றவை

ஆயிரம் துண்டுகளாய் ஒரு பிஸ்கட்- (கவிஞர் இசையின் உடைந்து எழும் நறுமணம் கவிதைத் தொகுப்பு குறித்து)- கணேசகுமாரன்

ஆயிரம் துண்டுகளாய் ஒரு பிஸ்கட்- (கவிஞர் இசையின் உடைந்து எழும் நறுமணம் கவிதைத் தொகுப்பு குறித்து)- கணேசகுமாரன்

அகத்திக்கீரை ஆடும் அதிகாரத்தைக் குலைக்கும் அன்பும் ( வாவரக்காச்சி கவிதைத் தொகுப்பை முன்வைத்து…) – கணேசகுமாரன் – புத்தகப் பேச்சு

அகத்திக்கீரை ஆடும் அதிகாரத்தைக் குலைக்கும் அன்பும் ( வாவரக்காச்சி கவிதைத் தொகுப்பை முன்வைத்து…) – கணேசகுமாரன் – புத்தகப் பேச்சு

கனவில் பெய்யும் மழையின் சிரிப்பாய்… (தங்க உடலைத் தேடிச்சென்ற ஒரு பாம்பின் கதை தொகுப்பை முன்வைத்து) கணேசகுமாரன்- புத்தகப் பேச்சு

கனவில் பெய்யும் மழையின் சிரிப்பாய்… (தங்க உடலைத் தேடிச்சென்ற ஒரு பாம்பின் கதை தொகுப்பை முன்வைத்து) கணேசகுமாரன்- புத்தகப் பேச்சு

எட்டுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் பூனை (நீரை. மகேந்திரனின் ஜீரோவில் தொடங்கும் எட்டு தொகுப்பு முன்வைத்து) – கணேசகுமாரன்

பாசிச ஆளுகையில் இருந்து மீட்கப்படுகிறதா? தமிழ்நாடு பல்கலைக்கழகங்கள் – துணைவேந்தர் நியமன சட்ட மசோதா குறித்த பார்வை.

பாசிச ஆளுகையில் இருந்து மீட்கப்படுகிறதா? தமிழ்நாடு பல்கலைக்கழகங்கள் – துணைவேந்தர் நியமன சட்ட மசோதா குறித்த பார்வை.