அவினாசி தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார் சபாநாயகர் தனபால்

சபாநாயகர் தனபால் ஏற்கனவே போட்டியிட்ட அவினாசி தொகுதியில் இந்த தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *