மம்தா பானர்ஜியின் “மா கேண்டின்”

தமிழகத்தில் இயங்கி வரும் அம்மா உணவகம் போன்று மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜியால் “மா கேண்டின்” தொடங்கப்பட்டுள்ளது.இந்த மா கேண்டின் ஏழை,எளிய மக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *