ஆசிரியர் தகுதிச் சான்று வாழ்நாள் முழுவதும் செல்லும்…மத்திய அரசு அறிவிப்பு

ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்தவர்கள் அரசு வேலை பெறுவதற்காக ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு(TET) நடத்தப்படுகிறது.

இந்தத் தேர்வில் ஒரு முறை தேர்ச்சி பெற்றால் அந்த சான்றிதழ் 7 ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும்.

அதன் பின்னர் காலாவதியாகிவிடும். ஆனால், தற்போது இதனை மாற்றி மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, 2011-ம் ஆண்டிலிருந்து தேர்ச்சி பெற்று, அவர்களது சான்றிதழ் காலாவதியாகி இருந்தாலும், இனி ஆயுள் முழுவதும் இந்த சான்றிதழை பயன்படுத்த முடியும். 

கற்பித்தல் துறையில் பணியாற்ற விரும்பும் நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *