மியான்மர் வன்முறைக்கு ஐ.நா பாதுகாப்புக் குழு கடும் கண்டனம்

மியான்மர் ராணுவம் அந்நாட்டு மக்களின் அமைதியான போராட்டத்திற்கு எதிராக வன்முறையை கட்டவிழ்த்துட்டுள்ளது.இதனையடுத்து ஐ.நா பாதுகாப்புக் குழு மியான்மர் ராணுவத்தின் இந்த செயலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.ராணுவம், ஊடகங்களுக்கும் மற்றும் மருத்துவ குழுவினருக்கும் கடும் கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது.இதனால் மியான்மர் பொது மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.மேலும் ஐ.நா பாதுகாப்புக்குழு மியான்மரில் மனித உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *