உத்திரபிரதேசத்தில் உருளைக்கிழங்கு விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்

உத்திரபிரதேச மாநிலம் மொரொடாபாத்தில் உருளைக்கிழங்கு விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விளைச்சல் நன்றாக இருக்கும்போதிலும் சந்தையில் உருளைக்கிழங்குக்கான தேவை குறைந்ததால் விவசாயிகள் தங்களது விளைச்சலை அறுவடை செய்யாமல் உள்ளனர்.அப்படியே வாங்கப்பட்டாலும் குறைந்த விலைக்கே வாங்கப்படுகிறது.இதனால் விவசாயிகள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். நல்ல விலை கிடைக்கும் பட்சத்தில் விவசாயிகள் அறுவடை செய்ய தயாராக உள்ளனர். அதே சமயம் அடுத்த பயிரிடும் காலம் தொடங்க இருக்கும் நிலையில் நீண்ட நாட்களுக்கு அறுவடை செய்யாமல் இருந்தால் அது விவசாயிகளுக்கு மேலும் ஆபத்தாக அமைந்துவிடும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *