135 தொகுதிகளில் திமுக முன்னிலை

திமுக 130-க்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. இதன் மூலம் ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான தொகுதிகளில் திமுக முன்னிலை பெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *