விலையுயர்ந்த கார்களின் மீதான அதிக வரிவிதிப்பு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் – பென்ஷ் நிறுவன தலைவர்

இந்திய அரசு விலையுயர்ந்த கார்களின் மீதான வரியை அதிகப்படுத்தியுள்ளது.இதனால்,விலையுயர்ந்த கார்களின் விற்பனையானது பாதிக்கப்படும் என பென்ஷ் கார் நிறுவன தலைவர் மார்டின் கூறியுள்ளார்.பென்ஷின் புதிய கார் அறிமுக விழாவில் பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறினார்.மேலும் பென்ஷ் நிறுவனம் இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய வேண்டுமெனில் இந்தியாவின் உள்நாட்டு சந்தையானது வலுவானதாக இருக்க வேண்டும் என கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *