ஹரியாணவை விட்டு வெளியேறும் ஐ.டி நிறுவனங்கள்

ஹரியாணா மாநிலம் சமீபத்தில் மசோதா ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளது.அந்த மசோதாவில் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் 75 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.இனி ஐ.டி நிறுவனங்கள் புதிதாக வேலைக்கு எடுப்பவர்களை இந்த 75 சதவீத ஒதுக்கீடு அடிப்படையிலேயே நியமிக்க வேண்டும்.இதனையடுத்து ஐ.டி நிறுவனங்கள் பலவும் ஹரியாணவை விட்டு வெளியேறி பிற மாநிலங்களில் தங்களது நிறுவனங்களை அமைத்து வருகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *