இயக்குனர் சங்கரின் தாயார் உயிரிழப்பு!

தமிழ் திரையுலகின் பிரமாண்ட இயக்குனர் என்று அறியப்பட்ட இயக்குனர் சங்கரின் தாயார் முத்துலட்சுமி வயது மூப்பின் காரணத்தால் இயற்கை எய்தினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *