மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறையை கொண்டுவர வாய்ப்பில்லை – தேர்தல் ஆணையம்

மின்னனு வாக்குபதிவு இயந்திரம் பயன்பாட்டு வந்த பிறகு மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறையை அமல்படுத்த வாய்ப்பில்லை என தேர்தல் ஆணையம் உயர்நீதிமன்றத்தில் பதிலளித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *