புதிதாக பரவுகிறது இந்திய கொரோனா வைரஸ்

இந்தியாவில் புதிதாக உருமாற்றமடைந்த கொரோனா வைரஸ் பரவி வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது

இந்தியாவில் 18 மாநிலங்களில் புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் பரவி உள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இது பல்வேறு மாநிலங்களில் பரவி வரும் வைரஸின் மரபணுக்கூறுகளை ஆய்வு செய்ததில் இந்த புதிய உருமாற்றமடைந்த வைரஸ் பரவல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *