தமிழகத்தில் கூடுதல் நீட் தேர்வு மையங்கள் அமைக்க ஆணை

தமிழகத்தில் கூடுதல் நீட் தேர்வு மையங்கள் அமைக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதனை அடுத்த ஆண்டிலிருந்து செயல்படுத்தவும் உத்தரவிட்டுள்ளது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *