காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மயூரா.ஜெயக்குமாரின் பரப்புரை வாகனம் பறிமுதல்

காங்கிரஸ் கோவை தெற்கு பகுதி வேட்பாளர் மயூரா.ஜெயக்குமாரின் பரப்புரை வாகனம் பறிமுதல் தற்போது பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *